O mnie

Nazywam się Weronika Bauer
i jestem specjalistą terapii zaburzeń stresu pourazowego,
certyfikowanym terapeutą EMDR.

Jestem absolwentką:
Psychologii sp. klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie,
Psychotraumatologii Zaawansowanej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie,
Studiów Filozoficznych na Uniwersytecie Warszawskim,
oraz wielu szkoleń z zakresu diagnostyki i psychoterapii.

Obecnie jestem studentką:
Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej,
a w bierzącym roku akacemickim również Psychologii Zwierząt

Więcej o mnie:

Uważam, że psycholog, podobnie jak lekarz, powinien uczyć się i aktualizować swoją wiedzę przez całe życie. Dlatego uczestniczę w konferencjach naukowych i szkoleniach prowadzonych przez światowej klasy ekspertów.

Interesuję się człowiekiem nie tylko od strony zaburzeń klinicznych, lecz również psychologii społecznej, pedagogiki społecznej, socjologii, różnic międzykulturowych i psychologii rozwoju. Informacje o wybranych wydarzeniach, książkach, filmach i wykładach z tych dziedzin publikuję na Facebooku. Zapraszam.