Sposób pracy

Podejście terapeutyczne

Posługuję się metodami o skuteczności potwierdzonej badaniami. Jako psychotraumatolog jestem przygotowana do pracy wieloma narzędziami dedykowanymi osobom po traumie, rekomendowanymi przez instytucje takie jak: WHO, APA, NICE. Są to między innymi procedury poznawczo-behawioralne i EMDR. Podstawową zasadą mojej pracy jest dostosowanie sposobu pracy do osoby, z którą pracuję, a zatem podejście indywidualne.

Czas i pierwsze spotkanie

Spotkania trwają 60 lub 90 minut i odbywają się co tydzień lub co 2 tygodnie, w zależności od problemu, stanu pacjenta i zaleceń danej metody pracy. Pierwsza wizyta ma charakter konsultacji i ma na celu ustalenie co jest problemem, jakiego podejścia on wymaga i jaki byłby wspólny cel pracy.

Superwizja i współpraca

Pracuję pod superwizją. Ważne jest dla mnie, aby patrzeć na problemy moich pacjentów wieloaspektowo, dlatego ściśle współpracuje z dietetykiem, seksuologiem klinicznym i lekarzem.