Dla kogo?

Specjalizuję się w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi, które doświadczyły urazu, wstrząsu psychicznego z powodu zdarzenia trudnego lub traumatycznego.

Celem terapii jest przywrócenie równowagi po zdarzeniach takich jak:

 • wypadek samochodowy,
 • przemoc seksualna,
 • zgwałcenie,
 • napaść,
 • kradzież,
 • otrzymanie diagnozy choroby terminalnej,
 • inna sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia,
 • nagła śmierć lub ciężka choroba osoby bliskiej,
 • bycie świadkiem zdarzenia, w którym czyjeś życie lub zdrowie było zagrożone.

Pracuję również z osobami zgłaszającymi się do mnie z innymi problemami, które występują niezależnie lub towarzyszą zaburzeniom po stresie traumatycznym.

Mam doświadczenie w pracy z pacjentami z:

 • zaburzeniami odżywiania,
 • fizyczną lub psychiczną przemocą domową,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • depresją,
 • problemami w adaptacji do nowej sytuacji życiowej,
 • uzależnieniami od substancji lub zachowań,
 • trudnymi relacjami z bliskimi (obecnymi i przeszłymi, które bolą do dziś),
 • bólem i innymi odczuciami z ciała, których nie da się wytłumaczyć medycznie,
 • samookaleczeniami i innymi formami autoagresji,
 • natrętnymi myślami i czynnościami przymusowymi,
 • problemami w realizacji własnych planów życiowych,
 • stresem związanym z pandemią COVID-19

Ważne!

W moim gabinecie nie ma tematów tabu. Każda zgłaszająca się do mnie osoba ma zapewnioną poufność (zgodnie z zasadami etyki zawodu psychologa) i akceptację, bez względu na to, z jakim problemem przychodzi i niezależnie od jej: płci, wieku, przeszłości, pochodzenia etnicznego, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.